Hallands CareCenter

Beräkna kostnad för hemtjänst

Vad kostar hemtjänst och kostar det i månaden?

Verksamma i Varberg och Falkenberg 

Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Kommunen tar ut en avgift för din omsorg och service. Kommuner har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för äldreomsorg. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla. Det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får ta betalt för vård och omsorg, som har bestämts av riksdagen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.Så beräknas din avgift För att få fram din avgift görs en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. Till dina inkomster räknas till exempel lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning, ränteinkomster på banken, samt utdelning och vinster på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader.

 

Minimibelopp

Minimibeloppet som du kan få regleras i socialtjänstlagen. Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som räknas bort från dina inkomster, innan kommunen tar ut en avgift för dina insatser. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och boendekostnad, och eventuella individuella tillägg/avdrag.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som din avgift baseras på. När vi lagt ihop alla inkomster och dragit ifrån alla utgifter får vi fram en summa som kallas avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut.

inkomstförfrågan

För att kommunen ska kunna räkna ut din avgift behöver kan fylla i en blankett på Varbergs kommuns hemsida. Avgiftsberäkning gäller från och med den månad du skickar in blanketten och bilagor. Om du väljer att inte att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa.
Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

Om dina uppgifter ändras

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till ekonomihandläggarna, genom att skicka in en ny inkomstförfrågan. Vi ändrar sedan hemtjänstavgiften efter att du fått ett nytt beslut om avgifter.

Ladda ner dokumentet för att få koll på och räkna ut din avgift:

Du kan alltid skicka en fråga till oss!

4 + 8 =

Varför ska du välja oss?

Vi tar ansvar för våra tjänster

Personal utöver det vanliga

Flexibilitet & engagemang

Ett lokalt vårdföretag

Snabba beslut & handlingskraft

Vi prioriterar kundens bästa